Договірна діяльність будь-якого суб'єкта господарювання має свої особливості. Якщо для великих підприємств характерна наявність у штаті посади юрисконсультів, що займаються договірною роботою або, навіть юридичних відділів, то для підприємств та суб'єктів господарювання, що не м

Переважна більшість суб'єктів господарювання, що не мали досвіду судових процесів взагалі, не звертаються до юристів або юридичних компаній для складання або аналізу укладених договорів. Практика спілкування з керівниками таких підприємств показує, що договірній роботі взагалі не уділяється необхідна увага. Як приклад можна зазначити, що необхідні зразки документів, як правило, беруться з загальнодоступних, відкритих джерел, як то інтернет тощо.

Укладаючи господарські договори підприємства та підприємці не аналізують запропонованого тексту договору, не прописують процедурні моменти виконання тих чи інших господарських зобов'язань.

Загальнопоширеним є те, що договірною роботою може займатися будь-яка людина на підприємстві, але не юрист. Така позиція пов'язана, на мою думку, не лише із намаганням керівників суб'єктів господарювання мінімізувати витрати підприємства але і  пов'язана із не поінформованістю керівництва підприємства.

У практиці нашої юридичної компанії траплялися випадки, коли договори укладалися із підприємствами таким чином, що зобов'язати контрагента виконати взяті на себе зобов'язання досить проблематично, оскільки відсутній дієвий, передбачений укладеним договором, механізм. Такі випадки непоодинокі та показують, що відсутність участі юриста у договірній роботі може привести до значних фінансових витрат підприємства.

Якщо проаналізувати основні недоліки укладених договорів, то до таких недоліків слід віднести, виконання того чи іншого обов'язку з умовою, наприклад «Покупець оплачує Постачальнику кожну прийняту партію Товару впродовж 45 банківських днів з дати Поставки Товару Покупцю,  початок перебігу строку починається при умові своєчасного надання Постачальником рахунку-фактури, податкової накладної, документів якості на поставлений товар». Тобто, оплата вартості поставленого Товару привязується до умови надання конкретного переліку документів, а враховуючи той факт, що на практиці передача таких документів здійснюється без належної фіксації це може привести до зловживання Покупцем в частині своєчасної оплати. Укладаючи договори слід не лише мінімізувати можливі потенційні ризики, а й передбачати усі процедурні питання виконання укладених договорів.

Позитивним вважаю прописувати в укладених договорах не лише процедуру підписання актів приймання-здачі виконаних робіт, а й процедуру автоматичного встановлення факту виконання робіт внаслідок ухилення Сторони по Договору від підписання чи не підписання акту виконаних робіт. Вважаю, що застереження у Договорі «У випадку не повернення підписаного акту приймання- здачі виконаних робіт (наданих послуг) протягом __ днів і ненадходження мотивованого повідомлення про відмову прийняти виконані роботи або надані послуги, вони вважаються прийняті/здані у повній мірі» дисциплінує Сторони договору виконувати укладений Договір, а бездіяльність однієї із Сторін автоматично означає визнання нею певних обставин, у даному випадку визнання факту виконаних робіт.

Дані застереження виключає ситуацію, коли Сторона Договору буде ухилятися від прийняття  та виконання зобов'язань згідно Договору, але слід звернути увагу на процедурний момент отримання такого документу, а саме найбільш доцільним вважаю прописати процедуру відправлення та отримання цього документу.

На практиці, при укладенні договору сторони окрім поштових реквізитів визначають уповноважених осіб Сторін та Сторони визначають процедуру відправлення та отримання документів.

Щодо договорів, що укладаються на незначні суми слід відмітити, що такі договори досить часто мають свої специфічні недоліки. Як правило, такі договори укладаються шляхом відправлення електронною поштою, досить часто підписуються не уповноваженими особами підприємства, зміст таких договорів носить шаблонний характер без відповідної адаптації.

Таким чином, слід відмітити, що переважна більшість суб'єктів господарювання не приділяють достатньої уваги договірній роботі, а якщо така робота і ведеться, то не юристами, а іншими працівникам. Звичайно, що неналежна увага приводить до негативних результатів у вигляді фінансових або інших втрат.

Чумак Роман

skype

© Юридическая компания "АРЕС". Все права защищены. Использование материалов и новостей сайта разрешается при условии ссылки на www.areslex.com. Обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в любом абзаце на цитируемую статью или новость.