Стаття 117 Кодексу адміністративного судочинства наділяє правом сторін звернутися до суду з клопотання про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно докласти значних зусиль та витрат, а також якщо очевидним є ознаки протиправності рішення, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень. Забезпечення позову суд може застосувати і за власною ініціативою.

Відповідно до частини 4 статті 117 Кодексу адміністративного судочинства України, адміністративний позов, може бути забезпечено шляхом заборони вчиняти певні дії.

З частини 1 статті 117 Кодексу адміністративного судочинства України слідують обов'язкові умови за наявності яких суд може застосувати забезпечення позову:
-очевидна небезпека заподіяння шкоди правам незаконними діями відповідача;
-неможливість захисту порушених прав або докази значних витрат позивача на відновлення порушених прав діями відповідача після вирішення справи по суті;
-очевидні ознаки протиправності рішення чи дій суб'єкта владних повноважень.

Цікавим, з точки зору практичного застосування, є забезпечення адміністративного позову у справах про оскарження результатів податкових перевірок. Звертаючи увагу на те, що за результатами проведення податкової перевірки може бути складено у порядку статті 86 Податкового кодексу України акт або довідка, які підписуються посадовими особами органу державної податкової служби та платниками податків або їх законними представниками.

За концепцією КАСУ, подання адміністративного позову або відкриття провадження в адміністративній справі саме по собі не зупиняє дії рішення суб'єкта владних повноважень. Зупинити дію цього рішення чи окремих його положень на час провадження в адміністративній справі може лише суд у порядку забезпечення адміністративного позову. Зупиняючи дію рішення суб'єкта владних повноважень, суд може вказати на необхідність повернення ситуації, яка існувала до прийняття рішення суб'єктом владних повноважень, або до початку його виконання чи виконання окремих його положень.

Основним способом забезпечення адміністративного позову є зупинення дії рішення суб'єкта владних повноважень. Але зупинення дії рішення, що оскаржується, не вичерпує всіх можливих способів забезпечення адміністративного позову.

Способи забезпечення позову можуть бути різноманітними:
- зупинення дії податкового повідомлення-рішення на період розгляду справи у судовому порядку;
- заборона Податковій інспекції вносити відповідні зміни до інформаційної бази даних “Система автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України”;
- заборона Державній податковій інспекції використовувати інформацію, що викладена у акті, зокрема передавати та враховувати в результатах перевірок результатів проведення зустрічної звірки, до набрання законної сили рішення суду по справі.

Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України № 2 від 6 березня 2008 року "Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ" містить роз’яснення щодо порядку розгляду заяв про забезпечення позову. У постанові  зазначено наступне:
Судам необхідно враховувати, що згідно з частинами третьою та четвертою статті 117 КАС України забезпечення позову в адміністративних справах допускається лише у двох формах: 1) зупинення дії рішення суб’єкта владних повноважень чи його окремих положень, що оскаржуються; 2) заборони вчиняти певні дії. Наведений перелік підстав забезпечення позову є вичерпним.

В ухвалі про забезпечення позову суд повинен навести мотиви, з яких він дійшов висновку про існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача, до ухвалення рішення в адміністративній справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також вказати ознаки, які свідчать про очевидність протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень.

Судам слід мати на увазі, що забезпеченням зазначеного адміністративного позову в такий спосіб, суди виходять за межі підстав забезпечення позову, передбачених частиною першою статті 117  КАС України, що є неприпустимим.

Аналізуючи практику розгляд заяв про забезпечення позову слід відмітити, що якість аргументації заяви про забезпечення позову не завжди є запорукою вжиття таких заходів, оскільки такі підстави оцінюються судом індивідуально.

Наприклад, ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 13 березня 2013 року про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову суд задовольняючи клопотання відповідача виходив з наступного:

Використання інформації, викладеної в акті перевірки може призвести до визнання нікчемними угод, укладеними за ланцюгами постачання, до визнання відсутньою бази і об’єкта оподаткування податком на додану вартість, що буде порушенням законних інтересів та прав позивача і негативно відобразиться на взаємовідносинах з його контрагентами та державою, а тому для відновлення прав, інтересів та ділової репутації позивача необхідно буде докласти значних зусиль.

Суд також погоджується з доводами позивача про можливість руйнування усталених господарських відносин з підприємствами-контрагентами та завдати шкоду діловій репутації, оскільки дані Акта про неможливість проведення зустрічної звірки можуть бути використані під час перевірок підприємств-контрагентів та стати підставою для висновку про порушення останніми податкової дисципліни.

У якості висновку слід зазначити, що, нажаль, на практиці забезпечення позову не завжди є дієвим та ефективним засобом унеможливити негативні наслідки проведеної перевірки та навіть вжиття запобіжних заходів не може гарантувати спокій для контрагентів платника податків.

skype

© Юридическая компания "АРЕС". Все права защищены. Использование материалов и новостей сайта разрешается при условии ссылки на www.areslex.com. Обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в любом абзаце на цитируемую статью или новость.