Новий Кримінально-процесуальний кодекс України передбачає таку форму медіації, як укладення угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним (обвинуваченим). Така угода може бути укладена, на всіх стадіях кримінального провадження, аж до виходу суду до нарадчої кімнати.

Інститут «угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним (обвинуваченим)» - є новелою кримінально-процесуального законодавства України. Законодавством України, чітко визначено перелік випадків коли може бути укладено угоду про примирення. Відповідно до КПК України, укладення угоди про примирення можливе у випадках вчинення підозрюваним (обвинуваченим) кримінального проступку, злочинів невеликої, середньої тяжкості, чи тяжких злочинів провадження, щодо яких здійснюється у рамках приватного обвинувачення (перелік даних злочинів наведено в статті 477 Кримінально-процесуального кодексу України).

Сам текст угоди про примирення повинен чітко відповідати нормам встановленим чинним законодавством. Зокрема, слід зазначити, що правильним буде в першому абзаці угоди про примирення вказувати сторони, а також їх особисті дані:повністю зазначати прізвище, ім'я та по-батькові особи; вказувати процесуальний статус особи (ким являється особа потерпілим чи підозрюваним (обвинуваченим); дату, місяць, рік народження осіб, місце народження, національність; серію та номер паспорта, коли та ким його було видано; також доцільно зазначати адресу реєстрації та адресу фактичного місця проживання осіб.

В другому абзаці угоди про примирення зазначається формулювання підозри чи обвинувачення та його правова кваліфікація із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність. Тут доцільно зазначити, що необхідно прописувати в даному розділі фабулу, яка зазначається в повідомленні про підозру та необхідно вказати кваліфікацію діяння за тією статтею Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за злочин.

В наступній частині угоди про примирення доцільно вказати істотні обставини, які мають значення для укладення даної угоди. Такими істотними обставинами можуть бути передбачені чинним Кримінальним кодексом України обставини, що пом’якшують відповідальність особи (наприклад, з'явлення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину тощо), посткримінальна поведінка особи (наприклад, відшкодування матеріальної шкоди завданої злочином тощо) та інші. Розмір шкоди завданої потерпілому обов’язково повинен бути міститися в тексті угоди. Якщо підозрюваний (обвинувачений) відшкодовує шкоду грошовим еквівалентом, то обов’язково повинно бути зазначено розмір в грошовому еквіваленті, шкоди яка відшкодована. В угоді, також може бути зазначено, обов’язок відшкодовувати шкоду помісячно (наприклад, якщо завдано шкоду потерпілому ушкодженням здоров’я), то в такому випадку можна зазначити проводити відповідні платежі, аж до суттєвого поліпшення здоров’я потерпілого, або до повного його одужання. Правильною є думка Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ викладено в увалі від 11.04.2013 по справі № 5-2008км13, де зазначено, що «закон не вимагає, щоб таке відшкодування або усунення шкоди було здійснено у повному обсязі. Важливо, щоб винним були задоволені претензії потерпілого. Так, задоволення матеріальних претензій може мати місце і частками протягом періоду часу, визначеного сторонами».

Для правильного вибору покарання, яке буде затверджено в угоді про примирення укладеної між потерпілим та підозрюваним (обвинуваченим) повинно бути указано, згідно ст. 12 Кримінального кодексу України, яка тяжкість вчиненого злочину.

Також, необхідно вказувати чи являється злочин вчинений підозрюваним (обвинуваченим) вперше, тобто особа раніше в житті не вчиняла злочинів, або судимість за вчинення злочину з особи була знята або ж вона була погашена.

Необхідно окремим рядком, щодо кожної сторони угоди про примирення указати, що має місце, при укладенні даної угоди, вільне волевиявлення особи, що до неї не було застосовано ні фізичного ні психологічного тиску з метою примусити особу укладати дану угоду. Дане твердження повинно бути засвідчено, в тексті угоди, сторонами (тобто, окремо підписом потерпілого біля якого необхідно поставити ініціали та прізвище останнього, за такою ж аналогією проставляється підпис підозрюваного (обвинуваченого).

В угоді про примирення сторони узгоджують покарання. Таке узгодження покарання можливе лише в рамках визначених Кримінальним кодексом України. Можливе врахування положень КК України, де зазначено можливість звільнення від кримінальної відповідальності особи, але обов’язково повинні бути дотримані положення зазначені в кодексі. Так звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК України) можливе лише при вчиненні злочину невеликої тяжкості або середньої тяжкості неумисного злочину, за умови що особи між собою примирилися і винна особа компенсувала повністю збитки потерпілому. Відповідно до думки Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, яка викладена в увалі від 22.12.2011 по справі № 5-4403км11, зазначено наступне «апеляційний суд обґрунтовано звільнив ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ч. 1 ст. 164 КК України на підставі ст. 46 КК України, та скасував вирок суду першої інстанції у зв’язку з істотним порушенням кримінально-процесуального закону, а саме недотриманням вимог ст. 46 КК України та рекомендацій, закріплених в п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 12 від 23грудня 2005 року «Про практику застосування судами України про звільнення особи від кримінальної відповідальності», відповідно до яких при наявності передбачених ст. 46 КК України підстав, суд зобов’язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності».

Сторони, в угоді про примирення, підтверджують окремо своїми підписами той факт, що їм відомо про наслідки укладення угоди про примирення. Окремо в угоді про примирення іде роз’яснення потерпілому про те, що йому відомо про обмеження його права оскарження вироку згідно з положеннями статей 394 і 424 Кримінально-процесуального кодексу та позбавлення права вимагати в подальшому при¬тягнення особи до кримінальної відповідальності за відповідне кримінальне правопорушення і змінювати розмір вимог про відшкодування шкоди. Таке роз’яснення прав останньому засвідчується його підписом. Окремо в угоді роз’ясниться права підозрюваному (обвинуваченому) про те, що йому відомо про обмеження його права оскарження вироку згідно з положеннями статей 394 і 424 Кримінально-процесуального кодексу та відмова від здійснення прав, передбачених пунктом 1 частини четвертої статті 474 Кримінально-процесуального кодексу. Таке роз’яснення прав винній особі засвідчується його підписом.

Доцільно угоду про примирення складати у трьох оригінальних примірниках, які будуть мати однакову юридичну силу. По одному примірнику для сторін угоди і один в матеріали провадження. Про це також необхідно зазначити в тексті самої угоди.

В кінці угоди про примирення необхідно указати реквізити та підписи сторін. В реквізитах сторін бажано зазначити також паспортні дані сторін, по яких можна ідентифікувати особу.

Хочу також додати, що обов’язкові елементи угоди про примирення чітко вказані в Кримінально-процесуальному кодексі України, в своїй статті мною наведено розширені дані кожного положення зазначеного в даному кодексі. Слід також, пам’ятати, що призначення покарання можливе лише в рамках кримінального законодавства України, тому виходити за них при укладенні угоди не можна.

© Юридическая компания "АРЕС". Все права защищены. Использование материалов и новостей сайта разрешается при условии ссылки на www.areslex.com. Обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в любом абзаце на цитируемую статью или новость.