Окремі підставі виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку

Під спільною частковою власністю розуміють власність двох чи більше осіб із визначенням часток кожного з них у праві власності.

Стаття 87 Земельного кодексу України визначаєі підстави виникнення спільної часткової власності на земельну ділянку. Зокрема, право спільної часткової власності на земельну ділянку виникає:

а) при добровільному об’єднанні власниками належним їм земельних ділянок;

б) при придбанні у власність земельної ділянки двома чи більше особами за цивільно-правовими угодами;

в) при прийнятті спадщини на земельну ділянку двома або більше особами;

г) за рішенням суду.

На практиці трапляються непоодинокі випадки, коли право власності на земельну ділянку оформлено на кількох співвласників без визначення частки кожного співвласника. Такий варіант можливий у випадках приватизації земельної ділянки двома співвласниками житлового будинку. Порядок користування житловим будинком між двома співвласниками, як правило не визначений.

Отримавши у результаті приватизації державний акт два співвласника не можуть розпорядитися своє власністю на земельну ділянку оскільки частка кожного співвласника у спільній сумісній власності не визначена.

Стаття 357 Цивільного кодексу України надає право співвласниками, у разі якщо розмір часток у праві спільної часткової власності не визначений, встановити за домовленістю між ними розмір часток.

У ситуації коли співвласник має намір розпорядитися своє частиною земельної ділянки та за умови відсутності визначеної частки у документі, що посвідчує право власності на землю, співвласники можуть визначити розмір часток шляхом укладенні відповідного договору. Такий договір називається договір про уточнення ідеальних часток на право власності на земельну ділянку.

Договір про уточнення ідеальних часток підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню. У нотаріаті відсутня єдина точка зору щодо можливості нотаріального посвідчення договору між співвласниками про визначення часток у спільній сумісній власності. Нотаріуси аргументують відмову посвідчувати відповідні договору з посиланням на  статтю 87 Земельного кодексу України у якій серед підстав виникнення права спільної часткової власності немає підстави – договір між співвласниками.

Звичайно, законодавець приймаючи Земельний кодекс не зміг врахувати усі можливі підстави виникнення спільної часткової власності на земельну ділянку, але укладення договору про визначення часток у спільній сумісній власності не суперечить нормам цивільного законодавства.

Договір про уточнення ідеальних часток у спільній сумісній власності на земельну ділянку закріплює домовленість співвласників на право визначення частки у спільній сумісній власності на таку ділянку. Уклавши такий договір власники залишаються спільно володіти земельною ділянкою, а визначення частки дає можливість вільно розпорядитися належною кожному частиною.

Положення частини 3 статті 879 Земельного кодексу України законодавчо визначають право співвласників володіти, користуватися та розпоряджатися земельної ділянкою спільної сумісної власності за договором або законом. Тобто, Земельний кодекс передбачає право співвласників укласти відповідний договір. Розпоряджатися часткою у спільній сумісній власності на земельну ділянку без визначення такої частки не можливо.

У більшості випадків співвласники отримуючи відмову від посвідчення такого договору або не знаючи про можливість домовитися та відповідно посвідчити таку домовленість у вигляді договору щодо визначення частки, вимушені звертатися до суду із відповідним позовом.

Формально, якщо між співвласниками є згода щодо визначення часток у спільній власності на земельну ділянку, тому відсутній сам спір, а як наслідок немає підстав звертатися до суду.

Доцільнішим, звичайно було внести відповідні зміни до Земельного кодексу закріпивши у якості підстави виникнення спільної часткової власності на земельну ділянку право співвласників укласти між собою договір про визначення таких часток.

Чумак Роман, керуючий партнер.

© Юридическая компания "АРЕС". Все права защищены. Использование материалов и новостей сайта разрешается при условии ссылки на www.areslex.com. Обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в любом абзаце на цитируемую статью или новость.