Працівник внаслідок дтп завдав шкоду. Кому відповідати ?

Притягнення особи до цивільної відповідальності внаслідок ДТП є досить складним питанням, особливо, якщо шкода завдається працівником, який керував транспортним засобом роботодавця.

Стаття 1172 Цивільного кодексу України вказує, що фізична чи юридична особа зобов'язана відшкодовувати шкоду, що завдана їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов'язків. Таким чином, ця норма передбачає, що шкоду завдана водієм, навіть за наявності його вини, відшкодовує власник транспортного засобу.

У судовій практиці існує багато випадків, коли суди встановивши факт наявності трудових відносин покладають цивільну відповідальність за завдану працівником шкоду на роботодавця. До того ж слід зазначити, що працівник у разі відшкодування власником транспортного засобу шкоди, завданої ним внаслідок ДТП, буде нести відповідальність лише в розмірі середньомісячної заробітної плати.

Така ситуація є досить невигідною і необґрунтованою для роботодавця, адже часто працівник використовує транспортний засіб не лише в свій робочий час, або в робочий час, але на момент настання ДТП він свої трудові обов’язки не виконує (наприклад, тимчасово відлучається з робочого місця на транспортному засобі роботодавця по особистих справах).

Верховний суд України постановою в справі № 6-1376ц16 від  21 вересня 2016р. висловив позицію, яка з боку власника є обґрунтованою і справедливою, оскільки в ній було звернено увагу на факти, які має встановити суд при визначенні того, хто має відповідати за шкоду завдану працівником внаслідок ДТП. 

Зокрема в рішенні наголошується, що для того, щоб притягнути до відповідальності юридичну або фізичну особу відповідно до статті 1172 Цивільного кодексу необхідні дві наступні умови: 

1. Винна особа, що заподіяла шкоду повинна працювати у юридичній або фізичної особи на умовах договору;

2. Шкода, що заподіяна у результаті ДТП повинна бути заподіяна лише працівником, що виконує службові (трудові) обов'язки. 

Треба звернути увагу, що службові (трудові) обов’язки, які виконує працівник мають бути передбачені в трудовому договорі, посадовій інструкції. Ще Верховний суд України вказує, що на працівника, який за вказівкою роботодавця виконує роботу, що спричинена необхідністю і належить до його компетенції, але не передбачена трудовим договором чи посадовою інструкцією, також поширюється положення ст. 1172 Цивільного кодексу.

Тому у вищезазначені справі Верховний суд вирішив, що для вірного вирішення справи необхідно встановити чи здійснював працівник свої трудові обов’язки під час скоєння ДТП. Оскільки висновки попередніх інстанцій зроблені без урахування зазначеної вимоги, ВСУ скасував рішення судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій направивши справу до суду першої інстанції на новий розгляд .

Окрім того, для правильного і всебічно обґрунтованого вирішення справи судами  про відшкодування шкоди внаслідок ДТП треба звернути увагу на наступні позиції, що містяться в ухвалах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (ВССУ). 

Зокрема, за результатами розгляду касаційної скарги у справі   ВССУ постановив ухвалу № 6-33764ск15 , якою скасував рішення судів попередніх судових інстанцій та направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції  через те, що позивачем не було надано доказів перебування фізичної особи, яка завдала шкоди внаслідок ДТП, в трудових відносинах з особою-власником транспортного засобу і, відповідно до цього, не було встановлено  виконання особою своїх трудових обов’язків. 

В ухвалі № 6-28638св15 суд ВССУ звернув увагу, що для ухвалення  законного й обґрунтованого рішення у справі, судам необхідно визначити ліміт страхового відшкодування, що передбачений договором, з’ясувати розмір моральної шкоди, який страховик повинен відшкодувати відповідно до закону. Після встановлення вищезазначеного суд має визначити, яка частина позовних вимог має бути стягнена з особи, що вчинила ДТП.  

Постановивши ухвалу  № 6-33009св15 ВССУ вказав, що для вирішення питання про розмір матеріальної шкоди суди повинні  провести перевірку пошкоджень, що були зазначені у експертному висновку автотоварознавчого дослідження. У цій справі протокол огляду транспортних засобів містив розбіжності з вищезазначеним висновком, тому суд касаційної інстанції скасував рішення судів попередніх інстанцій та направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції, керуючись тим, що немає достатніх доказів, що спричинені автомобілю ушкодження були заподіяними саме під час ДТП.

Також в зазначеній ухвалі вказано, що для правильного вирішення справи, суди мають перевіряти дорожньо-транспортну обстановку, яка склалась, досліджувати  чи міг водій уникнути дорожньо-транспортної пригоди, а також встановити наявність чи відсутність вини, грубої необережності в діях водія.

Тому, відповідно до зазначеного, суди для правильного і всебічно обґрунтованого вирішення  питання про притягнення особи до цивільної відповідальності внаслідок ДТП повинні встановити факти перебування фізичної особи в трудових відносинах з власником транспортного засобу, реальне виконання в момент настання ДТП працівником своїх трудових обов’язків, ліміт страхового відшкодування, з’ясувати, чи всі пошкодження, були спричинені автомобілю саме під час ДТП, дослідити форму вини тощо. Не встановлення цих фактів є підставою для оскарження рішення до вищестоящого суду та може призвести до скасування рішення і направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Автор Жовнерук Андрій

© Юридическая компания "АРЕС". Все права защищены. Использование материалов и новостей сайта разрешается при условии ссылки на www.areslex.com. Обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в любом абзаце на цитируемую статью или новость.