Европейский суд по правам человека самые большие проблемы видит в неисполнении решений национальных судов либо в затягивании выполнения решений судов на длительный срок. Данное обстоятельство в первую очередь становиться причиной, по которой Европейский суд по правам человека признает нарушение прав человека и принимает решения в пользу Заявителя.

Условно, дела о не выполнения решений судов можно условно разделить на две категории:

  • дела к в которых должником выступает юридическое или физическое лицо;
  • дела в которых должником выступает государство Украина.

Договір оренди нежитлового приміщення вважається укладеним, коли між сторонами досягнуто згоди з усіх істотних умов (ст. 638 ЦК України).

Вичерпного переліку умов, істотних для договорів оренди (найму), Цивільний кодекс України і Господарський кодекс України не містять. Однак за змістом статей 759 – 762 ЦК України слід дійти висновку, що істотними для даного виду договорів є умови про предмет договору, плату за користування майном та строк такого користування.

Верховный суд опубликовал на своем официальном сайте правовое заключение в споре о взыскании в пользу наследника процентов по договору банковского вклада, заключенным наследодателем

Верховный Суд Украины на заседании Судебной палаты по гражданским делам 4 сентября 2013 года рассмотрел дело № 6-67 цс 13, предметом которой был спор о взыскании в пользу наследника процентов по договору банковского вклада, заключенным наследодателем.

На практиці, трапляються випадки коли подача позову до суду спонукає боржника виконати своє грошове зобов’язання. Цілком зрозуміло, що боржник розуміючи безспірність заявлених вимог намагається мінімізувати або взагалі уникнути судових витрат.

Корисним з точки зору право застування є Постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 2 від 21.02.2013 року «Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України».

Обращаем Ваше внимание, что с 01.09.2013 года в Украине вступает в силу Постановление № 210 которым ограничено расчеты между физическими лицами и предприятиями (субъектами предпринимательской деятельности) за услуги, товары, работы на сумму не более 150 000,00 гривен.

Данное изменение повлияет на продавцов и покупателей недвижимости. В частности, расчет между покупателем и продавцом наличными возможен на сумму до 150 000.00 гривен.

Лица, которые имеют статус налоговых агентов, обязаны своевременно начислять, удерживать и уплачивать (перечислять) в бюджет налог с дохода, выплачиваемого налогоплательщику и подлежит налогообложению до или во время такой выплаты.

Налоговые агенты должны подавать налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу плательщиков налога, а также суммы удержанного с них налога. Такой расчет представляется в орган Миндоходов по месту нахождения налогового агента в сроки, установленные для налогового квартала (пп. «б» п.176.2 ст.176 Налогового кодекса Украины).

Новий Кримінально-процесуальний кодекс України передбачає таку форму медіації, як укладення угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним (обвинуваченим). Така угода може бути укладена, на всіх стадіях кримінального провадження, аж до виходу суду до нарадчої кімнати.

Інститут «угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним (обвинуваченим)» - є новелою кримінально-процесуального законодавства України. Законодавством України, чітко визначено перелік випадків коли може бути укладено угоду про примирення. Відповідно до КПК України, укладення угоди про примирення можливе у випадках вчинення підозрюваним (обвинуваченим) кримінального проступку, злочинів невеликої, середньої тяжкості, чи тяжких злочинів провадження, щодо яких здійснюється у рамках приватного обвинувачення (перелік даних злочинів наведено в статті 477 Кримінально-процесуального кодексу України).

Именно такой вывод был сформулирован Верховным судом в решении от 03.04.2013 №6-12цс13.

Совладельцы могут договориться о порядке владения и пользования имуществом, являющимся их общей долевой собственностью.

Каждый из совладельцев имеет право на предоставление ему во владение и пользование части общего имущества в натуре, которая соответствует его доле в праве общей долевой собственности. В случае невозможности этого вправе требовать от других совладельцев, которые владеют и пользуются общим имуществом, соответствующей материальной компенсации.

Стаття 117 Кодексу адміністративного судочинства наділяє правом сторін звернутися до суду з клопотання про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно докласти значних зусиль та витрат, а також якщо очевидним є ознаки протиправності рішення, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень. Забезпечення позову суд може застосувати і за власною ініціативою.

ВЫСШИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СУД УКРАИНЫ

Председателям апелляционных административных судов

В связи с возникновением в судебной практике по вопросам определения предметной подсудности дел об обжаловании взыскателями действий территориальных органов Государственного казначейства Украины (Казначейства Украины) по поводу исполнения судебных решений, принятых местными общими судами как административными судами, Высший административный суд Украины обращает внимание на следующее.

© Юридическая компания "АРЕС". Все права защищены. Использование материалов и новостей сайта разрешается при условии ссылки на www.areslex.com. Обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в любом абзаце на цитируемую статью или новость.