В Конституционный суд имеют право обратиться граждане, иностранцы, лица без гражданства и юридические лица только исключительно по вопросам официального толкования норм Конституции Украины и законов. Право на обращение в Конституционный суд закреплено в законе Украины «О конституционном суде».

Форма обращения- конституционное обращение.

Договірна діяльність будь-якого суб'єкта господарювання має свої особливості. Якщо для великих підприємств характерна наявність у штаті посади юрисконсультів, що займаються договірною роботою або, навіть юридичних відділів, то для підприємств та суб'єктів господарювання, що не м

Специфіка розвитку юридичного ринку в України полягає в поступовому трансформуванню діяльності юридичних фірм, юристів та адвокатів із суто професійної діяльності у діяльність із ведення саме юридичного бізнесу.

Безумовно, юридичний бізнес, як і інші види підприємницької діяльності, має загальні риси та має свої конкретні особливості.

Розвиток юридичної професії стимулює розвиток юридичного бізнесу взагалі. Особливо показово це можно відмітити у зростанні юридичних фірм і поступовому витісненню одноособової діяльності юристів та адвокатів.

Существующий мораторий на продажу земли сельхозназначения не дает возможности полноценному развитию рынка земли в Украине.

Единственным, возможным механизмом использования земли сельхозначения остается механизм аренды земли у собственников.

По сути субъекты хозяйствования, заключая договора аренды земли, приобретают неограниченное право использовать земли сельхозначения для ведения товарного сельскохозяйственного производства.

Питанню сплати судового збору у господарському судочинстві приділено багато уваги.

Вищий господарський суд неодноразово розглядав питання щодо правильності обчислення та сплати судового збору за подачу позовних заяв до господарського суду.

Зокрема, Вищий господарський суд України в інформаційному листі від 23.05.2012 № 01-06/704/2012 «Про деякі питання практики застосування Закону України "Про судовий збір" проаналізував питання сплати судового збору, якщо в одній позовній заяві об’єднуються кілька вимог немайнового характеру. Якщо в позовній заяві об'єднано дві або більше вимог немайнового характеру, зв'язаних між собою підставою виникнення (стаття 58 ГПК), судовий збір сплачується як за подання однієї заяви немайнового характеру.

Верховный Суд Украины на заседании Судебной палаты по гражданским делам 26 июня 2013 года принял постановление по делу № 6-53 цс 13, предметом которой был рассмотрение ходатайства о предоставлении разрешения на принудительное исполнение на территории Украины решения иностранного суда.

Стаття 153 Кодексу законів про працю України «На всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган.

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці».

МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ

ПИСЬМО от 27.05.2013 г. N 3642/6/99-99-19-04-01-15

Министерство по доходам и сборам Украины рассмотрело письма Европейской Бизнес Ассоциации от 25.10.2012 г. N 1127/2012/21 и от 10.04.2013 г. N 410/2013/21 о признании сделок недействительными и в пределах компетенции сообщает следующее.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ДЕЛО «МОСЕНДЗ ПРОТИВ УКРАИНЫ»
(CASE OF MOSENDZ v. UKRAINE)
(Заявление № 52013/08)

Краткое изложение окончательного решения от 17 января 2013 года

ВЫСШИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СУД УКРАИНЫ

14.06.2013 № 856/12/13-13

Председателям апелляционных административных судов

В связи с поступлением в Высший административный суд Украины письмо Правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека от 17 мая 2013 года № 12.0.1-21/4456 относительно выполнения решения Европейского суда по правам человека по делу «Мосендз против Украины» Высший административный суд Украины считает необходимым обратить внимание административных судов на такое.

© Юридическая компания "АРЕС". Все права защищены. Использование материалов и новостей сайта разрешается при условии ссылки на www.areslex.com. Обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в любом абзаце на цитируемую статью или новость.