Здійснюючи будівництво нових об’єктів або проводячи реконструкцію старих, забудовник в обов’язковому порядку замовляє розроблення проєктної документації, яка містить безліч розділів. Одним із розділів є «Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)».

Метою ОВНС є визначення доцільності та прийнятності планованої діяльності й обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища. Іншими словами, ОВНС мають усебічно характеризувати результати оцінювання впливів на природне, соціальне, включаючи життєдіяльність населення, техногенне середовище та обґрунтовувати допустимість запланованої діяльності. Крім того, складені матеріали ОВНС мають відображати дотримання вимог нормативно-правових актів органів державної влади, норм ДБН, РБН, ВБНБ тощо.

Виконання ОВНС і підготовка її матеріалів доручається організаціям, які мають відповідну ліцензію.

Структура розділу ОВНС повинна також містити обов’язкові компоненти. Зокрема, розділ ОВНС складається із таких підрозділів:

 • Підстави для проведення ОВНС.
 • Фізико-географічні особливості району.
 • Загальна характеристика об’єкта проєктування.
 • Оцінювання впливів запланованої діяльності на навколишнє природне середовище.
 • Оцінювання впливів запланованої діяльності на навколишнє соціальне середовище.
 • Оцінювання впливів запланованої діяльності на навколишнє техногенне середовище.
 • Комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та його безпеки.
 • Оцінювання впливів на навколишнє середовище під час будівництва.
 • Заява про екологічні наслідки діяльності.

Для кожного підрозділу також встановлюються обов’язкові вимоги щодо його складу. Наприклад, другий підрозділ повинен містити стислий опис фізико-географічних умов, рельєфу місцевості, дані про наявність об’єктів природно-заповідного фонду, узагальнену характеристику флори та фауни в обсязі, необхідному для екологічних, санітарно-епідеміологічних, соціальних і економічних оцінок на регіональному та місцевому рівнях.

Як бачимо, розроблення ОВНС є непростим завданням, що вимагає залучення висококваліфікованого фахівця, який допоможе у цій справі.

Юридична компанія «АРЕС» пропонує вам послуги з супроводу розроблення ОВНС та інтеграції її в проєктну документацію на будівництво.

Наші послуги:

 • Консультація з питань розроблення ОВНС.
 • Збирання та підготовка необхідних документів і даних для розроблення ОВНС.
 • Подання документів до ліцензованої організації для розроблення ОВНС.
 • Погодження розробленої документації та проходження державних експертиз.
© Юридична компанія "АРЕС". Всі права захищені. Використання матеріалів і новин сайту дозволяється за умови посилання на www.areslex.com. Обов'язковою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в будь-якому абзаці на цитовану статтю або новину.