Начальнику Київського відділу державної виконавчої

служби Харківського міського управління юстиції

61024, м. Харків, вул. Студентська, 5/6

Стягувач                                                    

Іванов Іван Іванович

що проживає за адресою: 61057, м. Харків,

вул. Сумська, буд. 4, офіс 111

к.т. 050 283 85 59, 057 756 95 97

Боржник

Іванова Іванна Іванівна

зареєстрована за адресою: 

місто Харків, вул. Сумська, буд. 4, офіс 111

засоби зв`язку  невідомі

 

ЗАЯВА

Рішенням Київського районного суду на користь Іванова Івана Івановича стягнуто з Іванової Іванни Іванівни заборгованість за договором позики в сумі 19 425, 85 грн., та судові витрати в сумі 243,60, а всього 19 669,45 грн.

На виконання рішення суду було відкрито виконавче провадження № 46258935 від 28.01.2015 року.

З присудженої до стягнення на мою користь суми у розмірі 19 669,45 грн., на сьогоднішній день з боржника на мою користь не було стягнуто жодної суми грошових коштів. 

Стягнення з боржника присуджених на мою користь грошових коштів має для мене дуже велике значення, зважаючи на те, що грошові кошти мені необхідні для виконання мною договірних зобов’язань.

Відповідно до ст. ЗЗ Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» від 21 січня 1994 року (далі - Закон) регулює порядок здійснення права громадян України на виїзд з України і в’їзд в Україну, порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок, визначає випадки тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України і встановлює порядок розв'язання спорів у цій сфері.

Відповідно до пп. 2 п. 43 Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучення" від 7 травня 2014 р. № 152 громадянинові може бути відмовлено у видачі закордонного паспорту, зокрема якщо щодо особи діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов’язання, - до виконання зобов’язань або розв’язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках чи забезпечення зобов’язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

Частиною 1 статті 11 Закону України «Про виконавче провадження» встановлено, що державний виконавець зобов'язаний вживати передбачених цим Законом заходів примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону України «Про виконавче провадження», державний виконавець:

- здійснює заходи, необхідні для своєчасного і в повному обсязі виконання рішення, зазначеного в документі на примусове виконання рішення (далі - виконавчий  документ), у спосіб та в  порядку, встановленому виконавчим документом і цим Законом; 

- надає сторонам  виконавчого  провадження  та їх представникам можливість ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження; 

-розглядає заяви сторінта інших учасників виконавчого провадження і їхні клопотання; 

- заявляє в установленому порядку про самовідвід за наявності обставин, передбачених цим Законом; 

- роз'яснює сторонам їхні права і обов'язки. 

Відповідно до ч. 3 ст. 11 Закону України «Про виконавче провадження», державний виконавець у процесі здійснення виконавчого провадження має право: 

-у разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи за межі України - до виконання зобов'язань за рішенням;

-здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими законами.

На сьогоднішній день, сторона Стягувача володіє інформацією щодо можливого перетину державного кордону України боржником. Зокрема, таку інформацію надала дочка боржниці.

Тому для того, аби запобігти невиконанню вищевказаного рішення, у відповідності до ст. ст. 11, 12 Закону України «Про виконавче провадження», Закону України «Про звернення громадян»,

ПРОШУ:

1. Старшого Державного виконавця Київського відділу державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції ________________ звернутися до Київського районного суду міста Харкова з поданням про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України Іванової Іванни Іванівни.

2. Про час та місце слухання справи прошу повідомити мене та направити за адресою: 61057, місто Харків, вул. Сумська, буд. 4, офіс 111 судову повістку.

З повагою,

 

«___» травня 2015 року                                                  _______________ / І.І. Іванов

 


Соглашение
о примирении между потерпевшим и подозреваемым (обвиняемым)

г. Харьков «___»__________2013 годДанное соглашение заключается между: 1) Иваном Ивановичем Сидоровым (лицом, которое является потерпевшим от преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины), дата рождения 01 января 1965 года, место рождения: г. Харьков , серия номер паспорта: ММ 558899 выдан Дзержинским РО УМВД Украины в Харьковской области 10 января 2005 года, адрес регистрации: г. Харьков, ул. Космическая, д. 10, кв. 44 , гражданин Украины

и 2) Ивановым Михаилом Максимовичем (лицом, которое является подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины), дата рождения 01 января 1970 года, место рождения: г. Ялта, серия номер паспорта: ВВ 030303 выдан Дзержинским РО УМВД Украины в Харьковской области 10 сентября 2008 года, адрес регистрации: г. Харьков, ул. Космическая, д. 10, кв. 66 , гражданин Украины.

І. Формулировка подозрения и правовая квалификация.

Иванову Михаилу Максимовичу «___»_______2013 года было вручено уведомление о подозрении в совершении им преступления, предусмотренного частью 1 статьи 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение). Само подозрение основывается на следующих обстоятельствах: Иванов Михаил Максимович 10 января 2013 года около 21 часа 30 минут находился возле подъезда №4 дома №10, которая находится по адресу ул. Космическая город Харьков. В этот момент к нему подошел Сидоров Иван Иванович, который хотел пожаловаться на то что собака Иванова Н.Н. неадекватно себя ведет возле подъезда и никого не впускает в подъезд. Но И.И. Сидоров не успел ничего сказать Иванову М.М., как последний ударил его в пах, а затем три раза в область головы кулаком правой руки. Данный факт подтверждается следующими доказательствами: протоколом допроса Сидорова И.И. , протоколом допроса Иванова М.М., протокол очной ставки между Сидоровым И.И. и Ивановым М.М., заключением судебно-медицинской экспертизы №22558855 от 15 января 2013 ( где установлено, что Сидорову И.И. было вызвано средней тяжести телесные повреждения), протоколом воспроизведение обстановки и обстоятельств события (данное следственное действие была проведена с Ивановым М.М.).

II. Стороны также считают, что для заключения данного соглашения существенное значение имеют следующие обстоятельства:

1) Явка с повинной Иванова М.М., его искреннее раскаяние и активное способствование раскрытию преступления;
2) Возмещение Ивановым М.М. гражданину Сидорову И.И. вреда в размере 4 000 (четырех тысяч гривен): сюда входят оплата расходов на медикаменты, оплата проезда до больницы и обратно, а также компенсация морального вреда. В результате чего гражданин Сидоров И.И. считает что ему было компенсировано материальный и моральный ущерб в полном объеме.

III. Стороны в своем соглашении также отмечают следующее, что преступление совершено гр. Ивановым Н.М. квалифицируется по части 1 статьи 122 Уголовного кодекса Украины. Согласно части 3 статьи 12 Уголовного кодекса Украины, преступление, предусмотренное частью 1 статьи 122 Уголовного кодекса Украины по степени тяжести относится к преступлениям средней тяжести.

IV. Стороны примирились между собой. Гр. Иванов Н.М. искренне раскаялся в том, что совершил преступление по отношению к гр. Сидорова И.И., и попросил у последнего извинения. Гр. Сидоров И.И. простил гр. Иванова М.М..

V. Преступление, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины, совершенное гражданином Ивановым М.М. впервые. То есть, никогда в жизни Он не нарушал уголовный закон.

VI. Стороны данного соглашения, в частности

гр. Сидоров И.И. отмечает, что при заключении этого соглашения имеет место его свободное волеизъявление, в отношении него не осуществлялось ни физического, ни психологического давления с целью принудить его к заключению данного соглашения

________________ И.И. Сидоров
(подпись)

гр. Иванов Н.Н. отмечает, что при заключении этого соглашения имеет место его свободное волеизъявление, в отношении него не осуществлялось ни физического, ни психологического давления с целью принудить его к заключению данного соглашения

________________М.М.Иванов
(подпись)

VII. Стороны согласовывают наказания.

За совершенное преступление, а именно за умышленное нанесение средней тяжести телесного повреждения гр. Ивановым М.М. гражданину Сидорову И.И., стороны согласовывают следующее. Учитывая положения Уголовно-процессуального кодекса Украины и положения Уголовного кодекса Украины. А именно положения ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины «Умышленное средней тяжести телесное повреждение, то есть умышленное повреждение, которое не является опасным для жизни и не повлекло последствий, предусмотренных в статье 121 настоящего Кодекса, но такое, что повлекло длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату трудоспособности менее чем на одну треть, - наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет», положения ч. 2 ст. 75 Уголовного кодекса Украины «Суд принимает решение об освобождении от отбывания наказания с испытанием в случае утверждения соглашения о примирении или о признании вины, если сторонами соглашения согласован наказание в виде исправительных работ, служебного ограничения для военнослужащих, ограничения свободы, лишения свободы на срок не более пяти лет, а также согласован освобождение от отбывания наказания с испытанием». Стороны пришли к согласию, что гр. Иванову М.М. нужно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года (ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины), и учитывая положения ст. 66, 75 Уголовного кодекса Украины освободить гр. Иванова Н.Н. от отбывания на проповедь с испытанием сроком на один год.

VIII. Стороны подтверждают, что им известны последствия заключения соглашения о примирении:
Подозреваемый (обвиняемый) Иванов М.М. подтверждает, что ему известно об ограничении его права обжалования приговора в соответствии с положениями статей 394 и 424 Уголовно-процессуального кодекса и отказ от осуществления прав, предусмотренных пунктом 1 части четвертой статьи 474 Уголовно-процессуального кодекса.
________________М.М.Иванов
(подпись)

Потерпевший И.И. Сидоров подтверждает, что ему известно об ограничении его права обжалования приговора в соответствии с положениями статей 394 и 424 Уголовно-процессуального кодекса и лишение права требовать в дальнейшем привлечении лица к уголовной ответственности за соответствующее уголовное правонарушение и изменять размер требований о возмещении вреда.

________________ И.И. Сидоров
(подпись)

IX. Данное соглашение заключено в трех экземплярах. Которые имеют равную юридическую силу. По одному экземпляру для Сторон соглашения, и экземпляр в материалы дела.

X. Данное соглашение действует с момента подписания Сторонами.

XI. Реквизиты и подписи Сторон, которые заключают настоящее Соглашение

Сидоров Иван Иванович(лицом, которое является потерпевшим от преступления, предусмотренного ч.1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины), дата рождения 01 января 1965 года, место рождения: г. Харьков , серия номер паспорта: ММ 558899 выдан Дзержинским РО УМВД Украины в Харьковской области 10 января 2005 года, адрес регистрации: г. Харьков, ул. Космическая, д. 10, кв. 44 , гражданин Украины Ивановым Михаилом Максимовичем (лицом, которое является подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины), дата рождения 01 января 1970 года, место рождения: г. Ялта, серия номер паспорта: ВВ 030303 выдан Дзержинским РО УМВД Украины в Харьковской области 10 сентября 2008 года, адрес регистрации: г. Харьков, ул. Космическая, д. 10, кв. 66 , гражданин Украины.

 

 

_____________________________
(подписи)

 

 

_____________________________
(подписи)

 

Угода
про примирення між потерпілим та підозрюваним (обвинуваченим)

м. Харків «___»__________2013 рік

Дана угода укладається між: 1) Сидоровим Іваном Івановичем (особою, яка є потерпілим від злочину, передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України), дата народження 01 січня 1965 року, місце народження: м. Харків , серія номер паспорта: ММ 558899 виданий Дзержинським РВ УМВС України в Харківській області 10 січня 2005 року, адреса реєстрації: м. Харків, вул. Космічна, буд. 10, кв. 44 , громадянин України


та 2) Івановим Михайлом Максимовичем (особою, яка є підозрюваною у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України), дата народження 01 січня 1970 року, місце народження: м. Ялта, серія номер паспорта: ВВ 030303 виданий Дзержинським РВ УМВС України в Харківській області 10 вересня 2008 року, адреса реєстрації: м. Харків, вул. Космічна, буд. 10, кв. 66 , громадянин України.


І. Формулювання підозри і правова кваліфікація.

Іванову Михайлу Максимовичу «___»_______2013 року було вручено повідомлення про підозру у вчиненні ним злочину передбаченого частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Сама підозра ґрунтується на наступних обставинах: Іванов Михайло Максимович 10 січня 2013 року близько 21 години 30 хвилин знаходився біля під’їзду №4 будинку №10, що знаходиться за адресою вул. Космічна місто Харків. В цей момент до нього підійшов Сидоров Іван Іванович, який хотів поскаржитися на те що собака Іванова М.М. неадекватно себе поводить біля під’їзду і нікого не впускає в під’їзд. Але Сидоров І.І. не встиг нічого сказати Іванову М.М., як останній ударив його в пах, а потім три рази в область голови кулаком правої руки. Даний факт підтверджується наступними доказами: протоколом допиту Сидорова І.І. , протоколом допиту Іванова М.М., протоколом очної ставки між Сидоровим І.І. та Івановим М.М., висновком судово-медичної експертизи №22558855 від 15 січня 2013 ( де установлено, що Сидорову І.І. було спричинено середньої тяжкості тілесні ушкодження), протоколом відтворення обстановки і обставин події (дана слідча дія була проведена із Івановим М.М.).

ІІ. Сторони також вважають, що для укладення цієї угоди істотне значення мають наступні обставини: 1) З’явлення із зізнанням Іванова М.М., його щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину;
2) Відшкодування Івановим М.М. громадянину Сидорову І.І. шкоди у розмірі 4 000 (чотирьох тисяч гривень): сюди входять оплата витрат на медикаменти, оплата проїзду до лікарні і назад, а також компенсація моральної шкоди. В результаті чого громадянин Сидоров І.І. вважає що йому було компенсовано матеріальну і моральну шкоду в повному обсязі.


ІІІ. Сторони в своїй угоді також зазначають наступне, що злочин вчинений гр. Івановим М.М. кваліфікується за частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України. Відповідно до частини 3 статті 12 Кримінального кодексу України, злочин передбачений частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України по ступеню тяжкості відноситься до злочинів середньої тяжкості.

IV. Сторони примирилися між собою. Гр. Іванов М.М. щиро розкаявся в тому що вчинив злочин по відношенню до гр. Сидорова І.І., та попросив в останнього вибачення. Гр. Сидоров І.І. вибачив гр. Іванова М.М..

V. Злочин, відповідальність за який передбачена ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України, вчинений громадянином Івановим М.М. вперше. Тобто, ніколи в житті Він не порушував кримінальний закон.

VI. Сторони даної угоди, зокрема

гр. Сидоров І.І. зазначає, що при укладенні цієї угоди має місце його вільне волевиявлення, відносно нього не здійснювалось ні фізичного ні психологічного тиску з метою примусити його до укладення даної угоди

________________ І.І. Сидоров
(підпис)

гр. Іванов М.М. зазначає, що при укладенні цієї угоди має місце його вільне волевиявлення, відносно нього не здійснювалось ні фізичного ні психологічного тиску з метою примусити його до укладення даної угоди

________________М.М.Іванов
(підпис)


VII. Сторони узгоджують покарання. За вчинений злочин, а саме за умисне нанесення середньої тяжкості тілесного ушкодження гр. Івановим М.М. громадянину Сидорову І.І., сторони узгоджують наступне. Враховуючи положення Кримінально-процесуального кодексу України та положення Кримінального кодексу України. А саме положення ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя і не потягло за собою наслідків, передбачених у статті 121 цього Кодексу, але таке, що спричинило тривалий розлад здоров'я або значну стійку втрату працездатності менш як на одну третину, - карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років», положення ч. 2 ст. 75 Кримінального кодексу України «Суд приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку затвердження угоди про примирення або про визнання вини, якщо сторонами угоди узгоджено покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, позбавлення волі на строк не більше п'яти років, а також узгоджено звільнення від відбування покарання з випробуванням». Сторони прийшли до згоди, що гр. Іванову М.М. потрібно назначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки (ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України), та враховуючи положення ст. 66, 75 Кримінального кодексу України звільнити гр. Іванова М.М. від відбування на казання з випробуванням строком на один рік.


VIII. Сторони підтверджують, що їм відомі наслідки укладення угоди про примирення:
Підозрюваний (обвинувачений) Іванов М.М. підтверджує, що йому відомо про обмеження його права оскарження вироку згідно з положеннями статей 394 і 424 Кримінально-процесуального кодексу та відмова від здійснення прав, передбачених пунктом 1 частини четвертої статті 474 Кримінально-процесуального кодексу.
________________М.М.Іванов
(підпис)

Потерпілий Сидоров І.І. підтверджує, що йому відомо про обмеження його права оскарження вироку згідно з положеннями статей 394 і 424 Кримінально-процесуального кодексу та позбавлення права вимагати в подальшому при¬тягнення особи до кримінальної відповідальності за відповідне кримінальне право¬порушення і змінювати розмір вимог про відшкодування шкоди.

________________ І.І. Сидоров
(підпис)


IX. Дана угода укладена у трьох примірниках. Які мають рівну юридичну силу. По одному примірнику для Сторін угоди, та примірник в матеріали справи.

X. Данна угода діє з моменту підписання Сторонами.

XI. Реквізити та підписи Сторін, які укладають дану Угоду.

Сидоров Іван Іванович(особою, яка є потерпілим від злочину, передбаченого ч.1 ст. 122 Кримінального кодексу України), дата народження 01 січня 1965 року, місце народження: м. Харків , серія номер паспорта: ММ 558899 виданий Дзержинським РВ УМВС України в Харківській області 10 січня 2005 року, адреса реєстрації: м. Харків, вул. Космічна, буд. 10, кв. 44 , громадянин України Івановим Михайлом Максимовичем (особою, яка є підозрюваною у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України), дата народження 01 січня 1970 року, місце народження: м. Ялта, серія номер паспорта: ВВ 030303 виданий Дзержинським РВ УМВС України в Харківській області 10 вересня 2008 року, адреса реєстрації: м. Харків, вул. Космічна, буд. 10, кв. 66 , громадянин України.

 

 

_____________________________
(підписи)

 

 

_____________________________
(підписи)

  

До Київського районного суду м. Харкова 

адреса_________________________

Позивач                                                    

ПІБ,

громадянство, місце роботи

що проживає за адресою

(поштова адреса) контактний телефон

Відповідач

ПІБ,

громадянство, місце роботи

що проживає за адресою

(поштова адреса),контактний телефон

(якщо телефону немає зазначити) 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення коштів на утримання діда (баби)

Мені ____ років, я не працюю, пенсію за віком (інвалідністю) отримую у розмірі ___ грн., інших джерел доходів не маю, тому моє матеріальне становище є вкрай нужденним.

Мій (моя, мої) ________ (прізвище, їм 'я, по батькові рік народження сина (дочки, дітей) матеріальну допомогу мені добровільно не надає (ють) (вказати причини).

Відповідач має достатньо коштів і може надати мені утримання, однак добровільно виконувати цей обов'язок не бажає.

Відповідач працює________________________(вказати місце роботи і заробіток відповідача)_____________________________________________________________ склад сім'ї, кількість утримуваних за наявності таких даних у позивача) і має можливість надавати мені матеріальну допомогу.

На підставі викладеного й у відповідності до статей 266 і 272 Сімейного кодексу України та статей 3, 15, 118 і 119 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1. Щомісячно утримувати з відповідача(чів) ________ (прізвище, ім 'я та по батькові) кошти на моє утримання у розмірі _____ грн., починаючи з ________ (число, місяць, рік) до зміни матеріального та сімейного стану сторін.

Додаток:

1) Докази, що підтверджують родинні зв'язки Позивача і Відповідача.

2) Довідка про розмір доходу Позивача.

3) Довідка (при можливості) про розмір заробітку (доходу) Відповідача.

4) Довідка (при можливості) про стан сім'ї Відповідача.

5) Інші документи, які підтверджують обґрунтованість вимог Позивача.

6) Копія позовної заяви.

 

„____”____________201__ р._______________________(П.І.Б.)

 

 

 

  

До Київського районного суду м. Харкова 

адреса_________________________

Позивач                                                    

ПІБ,

громадянство, місце роботи

що проживає за адресою

(поштова адреса) контактний телефон

Відповідач

ПІБ,

громадянство, місце роботи

що проживає за адресою

(поштова адреса),контактний телефон

(якщо телефону немає зазначити) 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення коштів на утримання внука (внучки)

 

______ (П.І.Б відповідача є дідом (бабою)_____ (прізвище та ім 'я внука (внучки) " ___" _______19__р. народження.

У цей час внук (внучка) потребує матеріальної допомоги у зв'язку з тим, що ______ (вказати, чому внук або внучка не може отримувати матеріальної допомоги від своїх батьків).

Відповідач має можливість і може утримувати внука (внучку), який (яка) потребує матеріальної допомоги, але не бажає виконувати цей обов'язок.

На підставі викладеного й у відповідності із ст. ст. 198, 258 СК України, керуючись 3, 15, 118 і 119 ЦПК України

ПРОШУ:

1. Стягувати з ______(П.І.Б.), _ ___року народження, уродженця і жителя м. ______________області, працюючого______ аліментів на мою користь на утримання (прізвище, ім 'я онука (онучки)_____ (П.І.Б), «__»____ року народження, у розмірі ____ грн. щомісячно до зміни матеріального стану,але не менше 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно на кожну дитину

Додаток:

1. Копія свідоцтва про народження внука (внучки).

2. Документи про матеріальний та сімейний стан батьків дитини, на користь якої стягуються аліменти, а також відповідача.

3. Копії позовної заяви.

4. Довідка про проживання дитини з позивачем (перебуванні на його утриманні).

5. Інші документи, які підтверджують обгрунтованість вимог позивача.

 

„____”____________201__ р._______________________(П.І.Б.)

 

 

  

До Київського районного суду м. Харкова 

адреса_________________________

Позивач                                                    

ПІБ,

громадянство, місце роботи

що проживає за адресою

(поштова адреса) контактний телефон

Відповідач

ПІБ,

громадянство, місце роботи

що проживає за адресою

(поштова адреса),контактний телефон

(якщо телефону немає зазначити) 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення аліментів

Я, Іванова Іванна Іванівна 20 листопада 1984 року народження, 10 жовтня 2008 року уклалашлюб з Івановим Петром Вікторовичем, який ми зареєстрували у відділі реєстрації актів цивільного стану по місту Харкову № 2 Харківського міського управління юстиції, актовий запис №_______.

Від шлюбу ми маємо дочку – Іванова Дарина Петрівна, 25 січня 2009 року народження, яка проживає разом зі мною і перебуває на моєму утриманні.

Починаючи з осені минулого року, ми з відповідачем почали проживати окремо і відповідач перестав надавати будь – яку допомогу.

У зв’язку із тим, що відповідач не підтримує жодним чином свою дитину я бажаю стягнути з останнього аліменти.

У відповідності до ст. 180 Сімейного кодексу батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Керуючись ст. 181 Сімейного кодексу зарішеннямсудукоштинаутримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу їїматері,батькаі(або)у твердій грошовій сумі.

Станом на момент звернення мною до суду відповідач офіційно не працює, тому прошу суд стягнути з останнього аліменти у твердій грошовій сумі у розмірі 500 (п’ятсот гривень 00 коп.).

Аліменти він нікому не платить.

На підставі викладеного й у відповідності з,ст. 180, ч. 3 ст. 181, 182, ч. 1 ст. 183,ч. 1 ст. 191СК України, керуючись ч. 1 ст. 88, п. 1 ч. 1 ст. 367 ЦПК України

прошу:

1. Стягувати з Іванова Петра Вікторовича, 1984 року народження, уродженця м. Харкова, аліменти на мою користь на утриманнядочки Іванова Дарина Петрівна, 25 січня2009 року народження,у твердій грошовій сумі у розмірі 500 (п’ятсот грн. 00 коп.), але не менше мінімальногорозміру аліментів на одну дитинуу розмірі 30відсотківпрожитковогомінімумудлядитини відповідноговіку щомісяця, починаючи стягувати від дня пред’явлення позову до суду і до досягнення дочкою повноліття.

2. Допустити негайне виконання рішення суду у частині стягнення аліментів у межах суми платежу за один місяць.

3. Стягнути з відповідача судові витрати.

Додатки:

1.Копія паспорту та копія ідентифікаційного коду Іванова І. І.

2.Копія свідоцтва про укладення шлюбу.

3. Копія свідоцтва про народження дочки.

3.Постанова про відмову у порушенні кримінальної справи від 17.12.2010 року.

4.Копія позовної заяви.

 

„____”__________201_ р.______________Іванова І.І.

  

До Київського районного суду м. Харкова 

адреса_________________________

Позивач                                                    

ПІБ,

громадянство, місце роботи

що проживає за адресою

(поштова адреса) контактний телефон

Відповідач

ПІБ,

громадянство, місце роботи

що проживає за адресою

(поштова адреса),контактний телефон

(якщо телефону немає зазначити) 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення аліментів на утримання матері (батька)

 

Мені ____ роківі я не працюю. Отримує пенсію за віком (інвалідністю) в сумі ___ грн. та інших джерел доходів я не маю, а тому моє матеріальне становище є досить нужденним.

Мій (моя, мої) ________(прізвище, їм 'я, по батькові рік народження дочки (сина, дітей) матеріальну допомогу мені добровільно не надає (ють).

Відповідач(і) працює(ють) ________ (вказати місце роботи і заробітоквідповідача(чів), склад сім'і, кількість утримуваних за наявності таких даних у позивача) і мають можливість надавати мені матеріальну допомогу.

На підставі викладеного та у відповідності до статей 202 і 203 Сімейного кодексу України та статей 3, 15, 118 і 119 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1. Утримувати щомісячно з відповідача(чів) ________ (прізвище, ім 'я та по батькові) кошти на моє утримання у розмірі _____ грн., починаючи з ________ (число, місяць, рік) до зміни матеріального та сімейного стану сторін.

Додаток:

1.Довідка про заробітну плату відповідача(чів).

2. Довідка про стан сім'ї відповідача(чів).

3. Довідка про пенсію позивача.

4. Копія(ї) позовної заяви (за кількістю відповідачів і третіх осіб). Копія свідоцтва про народження дитини (дітей) або інші документи на підтвердження батьківства позивача щодо відповідача(ів).

 

„____”____________201_ р.______________________(П.І.Б.)

 

 

 

 

  

До Київського районного суду м. Харкова 

адреса_________________________

Позивач                                                    

ПІБ,

громадянство, місце роботи

що проживає за адресою

(поштова адреса) контактний телефон

Відповідач

ПІБ,

громадянство, місце роботи

що проживає за адресою

(поштова адреса),контактний телефон

(якщо телефону немає зазначити) 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про розірвання шлюбу

Я, Іванова Іванна Іванівна 20 листопада 1984 року народження, 10 жовтня 2008 року уклалашлюб з Івановим Петром Вікторовичем, який ми зареєстрували у відділі реєстрації актів цивільного стану по місту Харкову № 2 Харківського міського управління юстиції, актовий запис №_______.

Від шлюбу ми маємо дочку – Іванова Дарина Петрівна, 25 січня 2009 року народження, яка проживає разом зі мною і перебуває на моєму утриманні.

Починаючи з осені минулого року, ми з відповідачем почали проживати окремо, внаслідок чого наше подальше спільне життя і збереження шлюбу стало неможливим .У зв’язку з цим на початкуцього року я припинила з ним шлюбні стосунки і пересталавести спільне господарство.

Відповідач постійно мене принижує та його протиправна, антисоціальна поведінка неодноразово була зафіксована компетентними державними органами. Зокрема, постановою про відмову у порушення кримінальної справи від 17.12.2010 року.

Примирення між нами неможливе, оскільки відповідач постійно мене принижує.

Спір про місце проживання дитини відсутній. Спір про розподіл майна відсутній на данийчас. Шлюб розриваю вперше.

На підставі викладеного й у відповідності з ч. 2 ст. 104, ч. 3 ст. 105, ч. 1 ст. 110, ст. 112,СК України, керуючись ч. 1 ст. 88, ЦПК України

прошу:

1. Розірвати шлюб між мною і відповідачемз Івановим Петром Вікторовичем, зареєстрований 10 жовтня 2008 року у відділі реєстрації актів цивільного стану по місту Харкову № 2 Харківського міського управління юстиції, актовий запис №_______.

2. Стягнути з відповідача на мою користь судові витрати.

 

Додатки:

1.Копія паспорту та копія ідентифікаційного коду Іванова І.І.

2.Свідоцтво про укладення шлюбу.

3.Копія свідоцтва про укладення шлюбу.

4.Дві копії свідоцтва про народження дочки.

5.Постанова про відмову у порушенні кримінальної справи від 17.12.2010 року.

6.Квитанція про сплату судового збору.

7.Копія позовної заяви.

 

„____”_______________201_ р.______________Іванова І.І.

 

 

  

До Київського районного суду м. Харкова 

адреса_________________________

Позивач                                                    

Іванов Петро Вікторович,

громадянство, місце роботи

що проживає за адресою

(поштова адреса) контактний телефон

Відповідач

Іванова Іванна Іванівна,

громадянство, місце роботи

що проживає за адресою

(поштова адреса),контактний телефон

(якщо телефону немає зазначити) 

Третя особа

Відділ опіки та піклування

державної адміністрації

Київського району міста Харкова

адреса:_______________________

 

ЗУСТРІЧНА ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визначення місця проживання малолітніх дітей

 

            У провадженні Київського районного суду міста Харкова знаходиться цивільна справі за позовом Іванової Іванни Іванівни до мене, Іванова Петра Вікторовича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів.

         Я, Іванов Петро Вікторович бажаю подати зустрічний позов до Іванової Іванни Іванівни про визначення місця проживання малолітніх дітей: Іванова Сергія 2004 року народження та Іванової Дарини 2008 року народження.

        10 січня 1997 року я зареєстрував з первісним позивачем та відповідачем по зустрічному позову шлюб у Київському відділі РАГС м. Харкова. Актовий запис ___.

           Я переконаний, що наші діти повинні проживати разом зі мною в квартирі що належить мені на праві приватної власності за адресою ___________________.

Я люблю своїх синів і я маю змогу забезпечити їх всім необхідним. У мене нормований робочий день. З роботодавцем у мене укладений трудовий договір який передбачає своєчасну виплату заробітної плати. Я постійно слідкую за станом здоров'я дітей, їх розвитком, виховую та піклуюсь про них, у мене з синами психологічний контакт, прив'язаність один до одного.

Оскільки відповідач декілька разів висловлювався з погрозами в мою адресу, що забере дітей до себе, суд має визначити місце проживання моїх дітей.

При розгляді даного питання прошу суд врахувати те, що відповідач не має постійної роботи та заробітку, оскільки вона працює приватним підприємцем. У первісному позові відповідачка вказала, що на даний час не має будь-яких коштів для існування.

Поведінка відповідача до членів своєї сім'ї характеризується грубістю. Вона емоційна, не врівноважена та схильна до фізичних образ по відношенню до власних дітей. Відповідно до п.2 ст.161 Сімейного кодексу України орган опіки та піклування або суд не можуть передати дитину для проживання з тим із батьків, хто не має самостійного доходу, зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами, своєю аморальною поведінкою може зашкодити розвиткові дитини.

Проживання дитини з одним із батьків не звільняє обох батьків від права спілкування з дитиною та обов'язку виховувати дитину, піклуватися про неї та матеріально її забезпечувати.

Я не маю наміру перешкоджати відповідачу в здійсненні його прав та обов'язків щодо нашої дитини.

На підставі викладеного та у відповідності з ч.4 ст.19,ч.З ст.56, ст.161, СК України, керуючись ст. 31, ч.1 ст.88, ст.118, ст.123, ст.120, ЦПК України, -

ПРОШУ:

1. Прийняти зустрічну позовну заяву до розгляду та порушити провадження у справі.

2. Визначити місце проживання сина Іванова Сергія Петровича 03 квітня 2004 року народження - його проживати разом зі мною за адресою: _____________________.

3. Визначити місце проживання дочки Іванової Дарини Петрівни 02 березня 2008 року народження -його проживати разом зі мною за адресою: _________________________.

4. Залучити до участі у справі в якості третьої особи Відділ опіки та піклування державної адміністрації Київського району міста Харкова для дачі висновку по справі.

8. Стягнути з відповідача на мою користь судові витрати.

Додатки:

1. Квитанція про оплату судового збору.

2. Копія постанови про відмову у порушенні кримінальної справи від 28.03.2011 року.

3. Копії позовної заяви з додатками для відповідача та третьої сторони.

 

«___» ______________ 201_ року                                              Іванов П.В.

  

До Київського районного суду м. Харкова 

адреса_________________________

Позивач                                                    

ПІБ,

громадянство, місце роботи

що проживає за адресою

(поштова адреса) контактний телефон

Відповідач

ПІБ,

громадянство, місце роботи

що проживає за адресою

(поштова адреса),контактний телефон

(якщо телефону немає зазначити) 

 


ПОЗОВНА ЗАЯВА
про розірвання шлюбу та поділ майна

«___»____року я уклала(в) шлюб з _________(П.І.Б.), який ми зареєстрували у відділі реєстрації актів цивільного стану ______________ районного управління юстиції _______________ області за актовим записом №____.
Від cпільного шлюбу ми маємо доньку/сина– _________ (П.І.Б.), «__»________року народження, яка проживає разом з нами і перебуває на утриманні ________(П.І.Б.).

З _________ року, ми з відповідачем по справі почали проживати окремо один від одного, внаслідок чого наше спільне життя і збереження укладеного шлюбу стало неможливим . З відповідачем я припинив/ла з ним шлюбні стосунки і перестала вести спільне господарство.
Примирення між мною та відповідачем неможливе.
Спір про місце проживання дитини відсутній. Спір про розподіл майна відсутній на даний час. Шлюб розриваю вперше.
Враховуючи той факт, що угода про добровільний поділ майна, що нашою спільною власністю та є спільною сумісною власністю подружжя, між нами не досягнуто. За весь час проживання у шлюбі нами придбане таке майно (у тому числі грошові суми) ________ (найменування, вартість і час набуття кожного предмета, місце його знаходження, у випадку якщо вартість майна неможливо встановити та/або відповідач не погоджується з запропонованою вартістю у такому випадку вартість визначається виходячи з дійсної його вартості на час розгляду справи ). Загальна вартість майна становить __________ грн.

На підставі викладеного й у відповідності з ст. 69, 70, 71, ч. 2 ст. 104, ч. 3 ст. 105, ч. 1 ст. 110, ст. 112, 69, 70, 71, Сімейного Кодексу України, керуючись ч. 1 ст. 88, 3, 15, 118 і 119 ЦПК України

Прошу:
1. Шлюб укладений між мною і відповідачем _________(П.І.Б.), зареєстрований «__»________року у відділі реєстрації актів цивільного стану ____________ районного управління юстиції __________ області за актовим записом №___, розірвати.

2. Майно, що є нашою спільною власністю поділити наступним чином
виділивши мені______ (найменування речей і їх вартість).
виділити відповідачу___ (найменування, вартість кожної речі) на загальну суму _______грн.

3. Стягнути з відповідача на мою користь усі судові витрати.

Додатки:
1. Копія паспорту та копія ідентифікаційного коду сторін.
2. Свідоцтво про укладення шлюбу.
3. Копія свідоцтва про укладення шлюбу.
4. Дві копії свідоцтва про народження сина/доньки.
5. Копія Постанови про відмову у порушенні кримінальної справи від ____року.
6. Квитанція про сплату судового збору.
7. Копія позовної заяви.

„____”____________20__ р. _______________________П.І.Б.


Данный образец заявление является типовым.
Наши юристы подготовят исковое заявление именно для Вас.

© Юридична компанія "АРЕС". Всі права захищені. Використання матеріалів і новин сайту дозволяється за умови посилання на www.areslex.com. Обов'язковою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в будь-якому абзаці на цитовану статтю або новину.