Послуги адвоката в наш час набувають дедалі більшої популярності, оскільки недосконалість і двозначність нашого законодавства не дозволяють пересічній особі досконало захистити свої права. Особливо важливо мати свою людину в сфері права у великому місті, оскільки чим більше місто, тим більше може виникати різних юридичних проблем.

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

м. Харків

___________________

Ми, з однієї сторони – _________________________, який мешкає за адресою ________________________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків __________________, далі за текстом «ЧОЛОВІК», і з другої сторони – ____________________________, що мешкає за адресою _______________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків __________________, далі за текстом «ДРУЖИНА», разом надалі за текстом «ПОДРУЖЖЯ» або «СТОРОНИ»,діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи за здорового розуму та ясної пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів, подавши __.___.2018 року заяву про реєстрацію шлюбу до відділу РАЦС ___________________________________________, з метою регулювання майнових відносин між нами після реєстрації шлюбу, визначення наших майнових прав та обов’язків, керуючись ст. 92–103 СК України, уклали цей шлюбний договір про наступне:

Найболючішим питанням, яке виникає під час розірвання шлюбу, є поділ майна, набутого у шлюбі. В першу чергу це стосується нерухомості. Поділ квартири є однією із найбільш розповсюджених справ у судах.

Поділ квартири під час розлучення можна провести як за домовленістю сторін шляхом ухвалення договору, так і в судовому порядку. Однак законом передбачені випадки, коли набута у шлюбі нерухомість поділу не підлягає. До таких випадків, серед іншого, належать набуття квартири в дарунок або шляхом спадкування.

Люди, які отримали спадщину, часто мають труднощі, стикаючись із процедурою її оформлення, яку необхідно пройти спадкоємцеві, щоб прийняти спадщину. Реалізація спадкових прав пов’язана з положеннями як власне спадкового, так і сімейного, житлового, земельного, податкового права. Крім цього, до процедури прийняття спадщини має відношення банківська, експертна, оцінна, нотаріальна діяльність, відносини з реєстрації прав на нерухомість.

Ще більше питань виникає у ході процедури прийняття спадщини. У зв’язку із зазначеними причинами спадкові справи – серед найскладніших правових спорів, що вимагає специфічних знань у різних галузях правничого та практичного досвіду з ведення саме спадкових справ. До категорії спорів про спадкові права належать як спори спадкоємців між собою, так і спори із залученням третіх осіб.

Кожна людина, яка має у власності майно й хоче розпорядитися ним на випадок своєї смерті на власний розсуд, замислюється про складання заповіту, але законодавство створює відповідні вимоги, порушення яких створює можливість оскаржити такий заповіт. Тобто, відповідаючи на питання, чи можна оскаржити заповіт, із упевненістю говоримо – так.

Оскарження заповіту – це доволі делікатний процес, який потребує знань як матеріального права, так і процесуального. За загальним правилом існує декілька підстав визнання заповіту недійсним або нікчемним:

Якщо існує шлюб, то мають існувати й розлучення. Процедура розлучення може бути болючою для подружжя. Це пов’язано з чималою кількістю питань, які підлягають вирішенню.

Розлучитись можна через РАЦС або через суд.

Розлучення через РАЦС можливе у тих випадках, коли в подружжя не має спільних дітей. Ця процедура є більш швидкою, порівняно з судом, і більш простою. Для розлучення через РАЦС подружжя має прибути до органу РАЦС й узяти із собою паспорт, ідентифікаційний (податковий) код і свідоцтво про шлюб. Заяву про розірвання шлюбу можна скласти на місці. Якщо ж один із членів подружжя не бажає розлучатись або подружжя має спільних дітей, розлучитись можна лише через суд.

Чинне законодавство визнає право на поділ майна подружжя між собою. Це означає, що практично всі види рухомого й нерухомого майна, на яке подружжя має спільне право власності, може бути поділене між ними. Окремо слід звернути увагу, що статті 356 Цивільного кодексу України, а також статті 60–74 Сімейного кодексу України й інші встановлюють не лише права на спільне майно, але й право ділити між собою борги (кредити).

Яке майно не ділиться після розлучення

Із проханням позичити грошей до нас звертаються знайомі, родичі та ті, кого ми знаємо не дуже довго. Юридично грамотна й написана від руки розписка буде сильним аргументом і гарантом повернення грошей до безпосереднього власника.

Яким усе ж таки чином убезпечити, захистити себе, коли у вас позичають певну суму грошей?

Такий вид договору в цивільному законодавстві називається договір позики. Це поняття закріплене у ст. 1046 Цивільного кодексу України

Сімейні спори є доволі актуальними в нинішній час. Щодня відділи РАЦС реєструють укладення та розірвання шлюбу. Це, у свою чергу, може породжувати різні наслідки, зокрема, укладення шлюбних договорів, визначення місця проживання дитини, вирішення питання про розподіл спільного майна подружжя, стягнення аліментів тощо. На практиці такі ситуації вирішують нешвидко та потребують допомоги спеціаліста у сфері сімейного права. Саме тому сімейний адвокат (Харків) зможе надати вам допомогу в цих питаннях.

Які питання можуть виникнути під час сімейних спорів:

У сьогоднішньому світі доволі складно уявити своє життя без автомобіля. З кожним роком кількість автомобілів зростає, а станом на сьогоднішній день кількість автомобілів перевищує чисельність населення планети.

У зв’язку з цим існують правила дорожнього руху, які полегшують пересування на автомобілі, а також мають забезпечити безпеку дорожнього руху. За порушення цих правил передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність.

Як свідчить статистика, найпоширенішим видом порушення правил дорожнього руху є перевищення швидкості. Відповідно до чинного законодавства контроль за швидкісним режимом може здійснюватися як в автоматичному, так і в неавтоматичному режимі. Покаранням за перевищення швидкості є штрафи.

© Юридична компанія "АРЕС". Всі права захищені. Використання матеріалів і новин сайту дозволяється за умови посилання на www.areslex.com. Обов'язковою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в будь-якому абзаці на цитовану статтю або новину.